ປະກາດນີ້ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 40 ມື້ ເຊິ່ງອາດຈະເກີນກຳນົດທີ່ບໍລິສັດຜູ່ປະກາດຕ້ອງການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

full time Asean Translation Centre

ເພື່ອທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກກັບ Asean Translation Centre ຢູ່ທີ່ ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່

Hi, We are Asean Translation Centre. We are looking for English to Lao freelance translators. If you are interested in being paid in US$, please kindly visit.

1. http://www.facebook.com/AseanTranslation
2. http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=408784.0 here you can download application form and send mail to

Aseantranslationcentre@gmail.com

Improve your life quality by your own ability .

Looking forward to hearing from everyone here.


ATC Team

« ກັບໄປໜ້າຫຼັກ
ໜ້ານີ້ມີເນື້ອຫາບໍ່ເໝາະສົມ? Report this post ແຈ້ງທີມງານໃຫ້ຮູ້!   
Tell a friend ແນະນຳໃຫ້ໝູ່
Posted on ລົງປະກາດເມື່ອວັນທີ່ 18-04-2013
View count ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ: 1106 ເທື່ອ